Ribe Sejlklub
Officiel nationalpark partner

Nyhedsbrev fra bestyrelsen, marts 2021.

15-07-2021


Det er nu ved at være forår og det begynder at krible i kroppen for at komme i gang med en ny sejlersæson.

 
Men hvilken sæson bliver det?  Hele landet har det sidste år levet og lever stadig med mange restriktioner på grund af Corona Pandemien. Pandemien har haft utrolig stor indflydelse på, hvordan vi har skullet begå os det sidste års tid.


Indledningsvis skal nævnes, at bestyrelsen på grund af Corona restriktionerne, har besluttet, at vores generalforsamling er flyttet til senere på året.


Vores kasserer, Henning Pedersen, er som tidligere meddelt sygemeldt fra alle opgaver i klubben indtil videre. Henning døjer med en meget dårlig ryg. Med baggrund heri, har bestyrelsen bedt Jan Køpke Sørensen om at overtage jobbet som ”kasserer”. Jan er ikke kasserer, men hjælper som konsulent og han indtræder ikke i bestyrelsen. Han laver alle de praktiske opgaver omkring kasserer funktionen, så har i spørgsmål eller andet vedr. kontingent og broleje o.l., skal i henvende jer til Jan.


I bestyrelsen har vi ikke kunnet holde møder i 2021 indtil nu, men har arbejdet i små grupper omkring de nødvendige opgaver. Det gælder bl.a. vores administrationssystem, som både holder styr på medlemmer, broer, kontingenter og regnskaber. Vi er ved at have systemet opdateret, så det gerne skulle hjælpe os med hele administrationen. Ligeledes er der en del opgaver i forbindelse med vores projekt ved slusen.


I forbindelse med Corona nedlukningen er der nogen, der har fjernet opslaget i døren ”Det Røde palæ er lukket på grund af Corona”, selvom de gældende restriktioner stadig er gældende. Dette er fuldstændig uacceptabelt og vil få alvorlige konsekvenser, hvis bestyrelsen finder ud af, hvem det er.


Bestyrelsen har besluttet at udsende et nummer af Sejlernyt her i foråret, således at medlemmerne får deres betalermærker og frihavnsmærker for 2021.


Pandemien er og har været slem for mange, men nu kan vi forhåbentlig se lyset forude. Her i foråret er der mange både, der skal gøres klar til sæsonen og andre mindre opgaver i klubregi, vi skal have styr på. Men det alt overvejende for Ribe Sejlklub er etableringen af de nye broer ved Kammerslusen i indeværende år.


Desværre kan vi konstatere, at siden vi indhentede priser på projektet – 2018/2019, har der været prisstigninger stort set på alle ydelser. En del heraf skyldes Corona situationen. Det betyder, at Ribe Sejlklub kommer til at betale en større andel af projektet end der var budgetteret med, men økonomisk kan Ribe Sejlklub håndtere situationen.


Økonomien er på plads, tilladelsen fra Esbjerg Kommune er ved at være på plads og der er gang i alle delprojekterne.


De første 84m, som ”Kentek Flydebroer” skal levere, er produceret og er klar til udlægning, de næste 348 m, som vi købte af Esbjerg Sejlsport, er vi i gang med at renovere, ligesom vi er ved at tilrettelægge bygningen af de sidste 100-110 m bro, som skal laves med de nuværende broers betonflydere.


Med baggrund i vores projekt ved slusen, vil der være brug for al den hjælp vi kan få fra vores medlemmer, opgaverne vil blive tilrettelagt, så alle kan være med.


Af opgaver der er udestående, er følgende:


Afsætning og nedvibrering af 45 stk. 6m stålrør.


Maling af vanger på 56 broer vi købte af Esbjerg sejlsport. Her skal der bruges folk.


Montering af ”træ dæk” på de 56 broer. Her skal der bruges rigtig mange folk.


Fjernelse af gamle broer og montering af ny flydebro. Her skal der bruges mange folk.


Montering af El/vand/lysstandere, 15 stk. Her skal der bruges folk.


Etablering af vand- og elforsyning herunder tilslutning til forsyningerne. Her skal der bruges folk.


Klargøring til og bygning af de sidste 100-110 m bro samt udlægning af disse.


Det er et krav fra fondene og kommunen, at projektet bliver afsluttet i 2021, for at vi kan få midlerne udbetalt, i alt 2.1 millioner kr., så det er vigtigt at vi alle hjælper hinanden.


Herudover vil der være vedligeholdelsesopgaver på vores bådebroer, bygninger og udenomsarealer, vi skal vedligeholde.


Prikning af koste, skal der også foretages her i foråret, hvor Lars Burhkall skal bruge nogle hjælpere.


Så der bliver nok at lave.


Mvh
Bestyrelsen 

Tilbage

Ribe Sejlklub • •
Klubhus adresse: Erik Menvedsvej 20, 6760 Ribe