Ribe Sejlklub
Officiel nationalpark partner

Retningslinjer for brug af strøm ved slusen

For opladning af batterier og almindelig håndværktøj.


Der monteres en bimåler ved el. tavlen i huset til at måle forbrug på alle strømstandere ved slusen, så kan vi derudfra hele tiden følge strømforbruget ved standerne, og skønne om forbruget er for stort, og vi har noget at forholde os til.

 

Med hensyn til de faste installationer på broerne er det sådan, at der er helt klare love og bestemmelser for montering af den slags. Hvis broejere/lejere vil have faste ledningsforbindelser fra båd til stander, skal de opfylde lovens krav, med montering af lovlige og godkendte kabler og stik. Efter endt opladning af batteriet skal stikket altid trækkes ud af standeren. Broejere der kun bruger løse ledninger, skal altid rulle ledningen ind efter brug.

 

Hvis der skal bruges strøm udover oplader og almindelig håndværktøj, såsom 220 volt varmeovne komfurer, varmeapparater og affugtere,m.m., skal der betales for strømmen, og bimålere skal anvendes. Bimåleren skal brugeren selv anskaffe og betale, bimåleren skal være placeret i båden så den er synlig fra broen.

 

Vedrørende Bådpladsen

Der vil også blive monteret en bimåler ved el-tavlen i klubhuset, så vi også der kan følge  strømforbruget ved standerne.

 

Bestyrelsen
 

Ribe Sejlklub • •
Klubhus adresse: Erik Menvedsvej 20, 6760 Ribe