Ribe Sejlklub
Officiel nationalpark partner

Regelsæt og retningslinjer for brug af bådplads og læssebro.


Vigtige regler vi skal huske:

Slæbestedet skal holdes fri for både.

Efter aftale med pladsmanden kan man få lov til at have sin båd liggende i indtil 48 timer.

Broen ved de orangemarkerede pæle skal holdes fri for både.

Ophold kan ske i forbindelse med påfyldning af vand og brændstof, dog max 3 timer.

Broen udenfor de orange mærker er til reparation.


Ophold kan ske i forbindelse med reparationer i højst 24 timer. Ophold i mere end 24 timer skal aftales med havneudvalget.
Henning Pedersen 21979236 

Ove Gemmer 27282706 ( Pladsmand )


Læssebroen ved Kammerslusen.

Broen er beregnet til af- og pålæsning, tankning og rep. med videre.

Ophold på ydersiden (nord) kan ske i forbindelse med påfyldning af vand og brændstof, dog max 3 timer.

Ophold på indersiden (syd) må max have en varighed af 24 timer.  

Al færdsel på læssebroen er på eget ansvar.

Ophold i mere end 24 timer skal aftales med havneudvalget.
Johnny Bruun 23343326
Poul Hansen  21781233

Søren Allan Johansen 23254140
Ved overskridelse af ovenstående bestemmelser, opkræves der gebyr efter taksterne for gæstesejlere uden frihavnsmærke. For tiden er det 100 kr. pr. døgn.

Den 1. april 2020
Ribe Sejlklub

Ribe Sejlklub • •
Klubhus adresse: Erik Menvedsvej 20, 6760 Ribe