Ribe Sejlklub
Officiel nationalpark partner

Dagsorden for generalforsamling Ribe Sejlklub 6. oktober.

15-07-2021
Klik for større billede

 

 

Generalforsamling Ribe Sejlklub 6. oktober 2020 kl. 19:00.

 

 Seminarie Huset, Simon Hansens Vej, 6760 Ribe

 

 

 

 

 

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår

Lars Burkall.                                                                                                               

 

2. Formandens beretning

 

3. Kassererens fremlæggelse af regnskab
a. - for Ribe Sejlklub herunder regnskab fra aktivitetsudvalget.
b. - for Ribe Sejlklubs havneanlæg
c. - bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år
d. - bestyrelsens forslag til broleje m.v. for det kommende år

 

4. Behandling af indkomne forslag.

a: Bestyrelsen:
Ændringsforslag til Vedtægterne:
§6, Forsikringsforhold.
§7, Bestyrelse
§9, Regnskab og revision

b: Bestyrelsen: Afregning af arbejdsdage.

c: Else Jacobsen Bro nr. 22, Brian Lønne Bro nr. 44, John Rasmussen Bro nr. 56
    Dan Jensen Bro nr. 234 og Annita Westergaard Bro nr. 52:
    • At vi laver et familiemedlems skab af klubben
    • Takster på broer - ændres så det er er bådens størrelse / længde der afgør prisen.
    • Bestyrelsen består af 5 medlemmer

d: Hans Marke Bjerrum Otzen: Rygeforbud i alle sejlklubbens indendørs lokaler


 

5. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Steffen Steffensen, modtager valg
Per Petersen, modtager genvalg
Zita Andersen, genopstiller ikke
Jan Køpke, genopstiller ikke

 

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
På valg er:
Niels Frederiksen
Dan Jensen

 

Valg af revisorer
På valg er:
Ove Jensen
Frits Sandberg


Valg af revisorsuppleant
På valg er:
Søren Christensen

 

6. Eventuelt.

Bestyrelsen: Brugen af jolle og bådebroer. Opsigelse af leje hvis ikke jolle/båd bruges ved ventelister.

Else Jacobsen Bro nr. 22, Brian Lønne Bro nr. 44, John Rasmussen Bro nr. 56, Dan Jensen Bro nr. 234 og Annita Westergaard Bro nr. 52:

• Hvorfor / og hvad er det bestyrelsen har imod slæbested ved slusen?
• Hvorfor er vores klub imod “klapbroen”?
• Hvorfor klubben ikke bakker op omkring oprensning og vedligehold af åen?
• Bommen ved Hovedengen / tilbage til gamle ordning, det andet holder ikke.
• Ordentlig tone fra bestyrelsen / når man spørger ind til noget.
• Kontingent med tilbagevirkende kraft – det KAN MAN IKKE - Skal være godkendt på generalforsamling        og først træde i kraft året efter.

 

Tilbage

Ribe Sejlklub • •
Klubhus adresse: Erik Menvedsvej 20, 6760 Ribe