Ribe Sejlklub
Officiel nationalpark partner

Vadehavet


Det danske Vadehav omfatter kyststrækningen fra den dansk-tyske grænse til Skallingen og Ho Bugt (ca. 800 km2). Rømø, Mandø og Fanø er barriereøer adskilt af hhv. Juvre Dyb, Knudedyb og Grådyb. Halvøen Skallingen er også en barrieredannelse. Stabiliteten af barrierernes yderkyst varierer fra nord mod syd: På Skallingen rykker kysten gennemsnitlig ca. 3 m tilbage på et år, mens Fanø er nogenlunde stabil, og Rømø vokser mod vest ved tilførsel af sand ved langsgående materialetransport fra nord.


Marsken langs indersiden af barriereøerne og langs fastlandet vokser primært ved tilførsel af sediment under ekstraordinære højvande og holder således trit med det stigende havspejl. Gamle marskområder, der udnyttes til landbrug, er inddiget langs hele det danske Vadehav undtagen omkring Varde Å. I tidevandsrenderne fiskes der efter blåmuslinger.


Vadehavet er blandt verdens mest produktive økosystemer med et rigt dyreliv, både hvad angår arter og individer: Hvert år slår 20-45 mio. gæs, ænder, vadefugle, måger og terner sig ned på deres rejser til og fra yngleområderne. 50.000 islandske ryler besøger den danske del af Vadehavet, hvor de i løbet af 5-7 uger spiser så mange muslinger, at de fordobler deres vægt. Vadehavets rige spisekammer har således en helt afgørende betydning for trækfuglene, men er også af stor betydning for fiskene i Nordsøen.


Området ud for Ribe er mod syd afgrænset af Mandø og låningsvejen og mod vest af Fanø, hvilket gør området til en naturlig ankerplads for større skibe - i gamle dage blev det faktisk betegnet som Ribe havn. Der er rigelig vanddybde i selve Knudedyb, som er den afmærkede rende imellem Mandø og Fanø, visse steder op til 16 meter. Det er muligt at sejle til Esbjerg inden om Fanø, men kun i både hvor dybgangen ikke er meget over en meter, og hvor mastehøjden ikke overstiger 10 meter. Der er afmærkede løb både ind til Ribe og nordpå via Lundvigløb til Esbjerg.


Der er rig mulighed for at ankre op, og nyde den storslåede natur med det rige dyreliv. At ligge for anker i Jørgenslo nord for Mandø ved ebbetid på en stille sommerdag, er en fantastisk oplevelse. Som regel ligger der 100 sæler og soler sig på sandbankerne, og der er en helt magisk stemning når vandet er væk. Luftspejlingerne får det til at se ud som om Esbjerg svæver flere meter oppe i luften, og det kribler og krabler overalt.

Ribe Sejlklub • •
Klubhus adresse: Erik Menvedsvej 20, 6760 Ribe