Ribe Sejlklub
Officiel nationalpark partner

Slæbestedet ved Kanalhuset, Ribe Kammersluse.

13-08-2022
Ved vores generalforsamling den 6. oktober 2020, gav jeg udtryk for, at Ribe Sejlklub havde en tinglyst ret til at bruge slæbestedet ved Kanalhuset. Slæbestedet er ejet af Gert Mikkelsen. Grunden til at jeg sagde, at vi havde en tinglyst brugsret skyldes, at jeg har en skrivelse fra Ribe Amt, der den 16. april 1997 på nærmere vilkår, giver tilladelse efter ”lov om planlægning” og dispensation efter ”lov om naturbeskyttelse”, at etablere og bruge et slæbested/ophalingsplads på ejendommen ”Kanalhuset”, tilhørende Gert Mikkelsen.
Der er foretaget en tinglysning af tilladelsen på ejendommen. Denne tinglysning findes i dag i tingbogen som en servitut.
Fredag aften den 9/10 blev jeg ringet op af Gert Mikkelsen. Han var blevet kontaktet vedr. denne brugsret, som jeg havde givet udtryk for på vores generalforsamling. Gert kunne meddele, at det var korrekt, at der havde været en sådan tilladelse, men da den ikke var blevet brugt af Ribe Sejlklub inden for en 3-årig periode, var tilladelsen bortfaldet. Dette er beskrevet i den tilladelse, der blev givet, som et vilkår, ”Tilladelsen og dispensationen bortfalder, hvis de ikke udnyttes inden 3 år.”
Denne tilladelse (skrivelse) var jeg ikke bekendt med, hvorfor jeg herved kan meddele, at Ribe Sejlklub ikke har en tinglyst ret til at bruge slæbestedet ved Kanalhuset.
Jeg skal beklage, at jeg ikke har været opmærksom på dette.
Med venlig hilsen
Bent Christensen
     Formand
  Ribe Sejlklub

Tilbage

Ribe Sejlklub • •
Klubhus adresse: Erik Menvedsvej 20, 6760 Ribe