Velkommen

Danmarks ældste by's sejlklub har havne-faciliteter både ved Kammerslusen og inde i byen. Klubben er med i Frihavnsordningen, så besøg os hvis du er på disse kanter.
Billede 2


For både uden mast med dybgang under 1 m er havnen inde i byen afgjort et besøg værd. Husk at der er mest vand i åen lige før slusen lukker op.

Indsejlingen til Ribe Kammersluse er markeret med koste hele vejen og nem at besejle ved højvande. Ved normal lavvande kan både med en dybgang på 40-50 cm lige smutte igennem. Det værste punkt er lige efter S-svinget over en distance på et par hundrede meter. 

 

Nyheder:

Fredag d. 2. december 2016

Frostsikring af båden

For at undgå frostskader og korrosion skader mens båden står på land vinteren over, er det vigtigt, at du også vinter konserverer dit kølesystemet i båden.

Konservering af kølesystemet, kan sagtens gøres på land hvor der ikke er risiko for vand i båden og forurening i vandet.

Havvandskølede systemer

Alle kanalerne skal skylles og drænes. Du skal Løssene sugeslangen fra søvandspumpen. Tilslut derefter en ny slange til at suge ferskvand fra en spand, der er hele tiden fyldt med frisk vand. Det er meget vigtigt at søvandspumpen ikke køre tør impelleren i pumpen kan tage skade med overophedning og det kan hurtigt blive en dyr fornøjelse. Det er vigtigt, at søvandspumpen selv suger an. Tilslut under ingen omstændigheder en vandslange, da presset kan trykke vand ind i motoren. Kør motoren i tomgang i cirka 5-10 minutter, eller indtil motoren har nået en tilstrækkelig temperatur, så termostaten åbner. Lad motoren køre i et stykke tid så alt slam og salt skylles ud fra motoren (hvis der skulle være noget). Sluk derefter motoren.
Sæt sugeslangen til med en blandingen af vand og kølervæske. Placer en spand under udstødningen, og tænd for motoren igen. På denne måde kan glykolblanding cirkulere flere gange i motoren og du kan genanvende det.
Efter et par minutter når motoren har suget alt kølervæsken skal du slukke motoren og lade den resterende kølervæske ligge i motoren. Det giver en frostsikring og efterlader samtidigt et beskyttende lag i kølvandskanalerne. Kontrollér og rens om nødvendigt søvandsfiltrene.

Ferskvandskølede motorer

Den ferskvandskølede motor har to kølesystemer.
Et søvandssystem, hvor oliekøler, varmeveksler, på nogle motorer bliver udstødningsrør også kølet. Disse systemer skal konserveres på samme måde som søvandskølede motorer.
Ferskvandskølingen hvor motorblok og topstykker, køles med ferskvand eller kølevæske / frostvæske. Dette system er afkølet adskilt fra søvandet i varmeveksleren.
Tjek kølevæske og Kontrollér kølevæskestanden i det i ekspansionsbeholderen, og fyld eventuelt efter. Vi anbefaler at man udskifter kølervæsker hvert andet år da kølervæske mister sin korrosionshæmmende egenskaber over tid. Kontrollér og rens om nødvendigt søvandsfiltre. Konserver den søvandskølede side af motoren på samme måde, som beskrevet ovenfor. Kontroller at alle stik og afløbshaner er lukket og tætte. Nogle bådmotorer kan have zink anoder i varmeveksleren. Disse skal skrues af og kontrolleres og skiftes hvis det er nødvendigt. Husk zink anoden skal udskiftes, hvis 35% er borttæret.

Torsdag d. 1. december 2016

Nye regler for udlån af klubhuset.

 

Fra d.d. kan klubhuset ikke lånes i perioden juni, juli til medio august, samt de dage, hvor tulipanfesten falder i maj måned.

Klubhuset kan max bookes 2 år frem i tiden.

Se yderligere her.

 

Mvh. bestyrelsen

Tirsdag d. 22. november 2016

Unormalt højt elforbrug ved slusen

Der er konstateret et unormalt højt forbrug af strøm ved slusen og vi har haft elektriker derude for at tjekke installationen og der er skiftet en elradiator på toilettet. Det har ikke hjulpet ret meget, så næste skridt er at der vil blive målt ud til alle både der er forbundet til klubbens el anlæg, for at se om der et unormalt strømforbrug i henhold til Retningslinjer for brug af strøm ved slusen

Hvis det imod min forventning findes en båd med unormalt højt forbrug vil medlemmet blive opkrævet et skønsmæssigt forbrug for strøm.

Vadehavsskibet har brugt strøm så det forbrug er der taget højde for med en bi måler.

 

Med venlig hilsen

Jan Køpke Sørensen

Kasser Ribe Sejlklub

Ribe Sejlklub • Jedsted Klostervej 25, Jedsted • 6771 Gredstedbro •