Ribe Sejlklub
Officiel nationalpark partner

Ribe Sejlklubs Ekstraordinær generalforsamling 22. juni 2021.

15-07-2021


Dagsorden:


Ekstraordinær generalforsamling, tirsdag den 22. juni 2021 kl. 19
i SeminarieHuset, Simon Hansens Vej, 6760 Ribe


1. Valg af dirigent


2. Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om at hæve egenfinansieringen fra 850.000 kr. til 1.350.000 kr., svarende til 500.000 kr. inkl. moms.
 Bestyrelsen indstiller, at egenfinansieringen hæves til 1.350.000 kr.


3. Evt.


Bestyrelsens bemærkninger til pkt. 2:


Da vores generalforsamling 2021 er udsat til senere på året grundet CORONA situationen, er vi nødt til at afholde en ekstraordinær generalforsamling, da vi skal have finansieringen vedr. vores broprojekt ved Kammerslusen på plads.


Desværre har vi endnu ikke fået alle tilladelser fra Esbjerg Kommune vedr. vores broprojekt. Det betyder, at vi ikke kan komme i gang med projektet, da hele finansieringen for projektet, skal være på plads, inden vi kan få fondsmidler udbetalt. Ligeledes skal projektet være færdigt i 2021 for at få udbetalt fondsmidler.


Det akutte problem vi har, er prisstigninger på materialer til bådebroerne. Inden for det seneste år har der været kraftige stigninger på stål og træ svarende til 20-40 %.


Budgettet for projektet til bådebroen blev udarbejdet i 2019 og er brugt i forbindelse ansøgningerne til fondene. Bevillingstilsagnenes andel af det samlede projekt holder på grund af prisstigningerne ikke og vi kan ikke få efterbevillinger fra fondene. Det betyder at vores selvfinansiering skal være væsentlig større, og som beskrevet ovenfor, skal projektet være færdigt i 2021 for at få udbetalt fondsmidler.


Hvis Ribe Sejlklub ikke øger selvfinancieringen, vil projektet ikke blive til noget, da vi så ikke kan få udbetalt fondsmidler og tilskud fra Esbjerg Kommune på i alt: 2.075.000 kr.


Bevilliget egenfinansiering på generalforsamlingen 14.03.2019: Havn 500.000 kr. og Klub 350.000 kr.


Efter nøje overvejelser har bestyrelsen derfor besluttet at afholde en ekstraordinær generalforsamling, da det pt. er den eneste mulighed, vi har for at ændre på egenfinansieringen.


Budgettet for broprojektet, der er anvendt til fondsansøgninger, er på 2.856.123 kr. inkl. moms. Heraf var egenfinansieringen 781.123 kr.


Budgettet som det er 1. april 2021, er på 3.396.470 kr. svarende til en stigning i egenfinansiering på 540.348 kr.
Da egenfinansieringen var 781.123 kr. og generalforsamlingen bevilligede 850.000 kr. var der her lidt luft; men det var før prisstigningerne. Nu mangler der, som ovenfor nævnt 540.348 kr. Derfor søger bestyrelsen generalforsamlingen om en ekstra bevilling til prisstigninger på 500.000 kr.


Til dækning heraf har Ribe Sejlklub pr. 31.12.2020 likvide midler der udgør:


Havn:  793.077 kr.


Klub: 577.064 kr.


Ud af de 1.350.000 kr. til egenfinansiering, som forslaget lyder på og som er nødvendig, har Ribe Sejlklub allerede købt og betalt for 568.705 kr. til brugte broer, stål, udbetaling træ, maling og div. materialer. Det vil sige, at det manglende beløb er 1.350.000 – 568.705 kr. = 781.295 kr.


På den baggrund og fordi vi har midlerne til den større egenfinansiering, uden at Ribe Sejlklub lider økonomisk overlast, fremsættes forslaget til øget selvfinansiering.


Bestyrelsen


Jesper Mikkelsens bemærkninger til den elektronisk ekstraordinær generalforsamling, via dirigent Niels Frederiksen :


Hej Niels Frederiksen


Først vil jeg starte med at nævne at jeg er hverken for eller imod Broprojektet ved Kammerslusen.
Mine synspunkter er derfor udelukkende af økonomisk interesse for Klubbens fremtid.
Jeg vil dog gerne med denne skrivelse have mine synspunkter bragt op på en elektronisk ekstraordinær generalforsamling og dermed afstemning som  Steen F Andersen har rådgivet jer om.
Jeg syntes også for Bestyrelsens egen skyld at det vil være passende at få en afstemning om hvorvidt medlemmerne stadig er med på en ekstra bevilling.


Mine synspunkter er som følgende.
Bestyrelsen anmoder om at hæve egenfinansieringen fra 850.00,- til 1.350.00,-
Årsagen er en stigning på stål og træ svarende til 20-40 %.
Skal det forstås sådan at stål er steget 20 % og træ 40 % ?
Det er ikke muligt ud fra fremsendte at se hvor stor en andel af det samlede regnskab træ og stål udgør ?


Det er vel ikke urealistisk at antage at der kan komme op til 10-15 % yderligere prisstigninger samt uforudsete udgifter til så stort et projekt ?
Klubben og havnen har pr 31.12.200 likvide midler for i alt 1.370.141,-
Der skal så bruges 500.000 ,-  dvs saldo = 870.140,-
Hvis man så kigger på regnskaberne for 2019 da 2020 endnu ikke er tilgængelige .
Så kan man se at havnen havde et resultat på  - 40.673,- og klubben – 103.613,-.
Og en kortfristet gældsforpligtigelse på i alt 230.570,-
Med disse og foregående regnskabstal vil der gå ret mange år inden man har tilført likviditet til klubben igen.
Hvis regnskabet skulle opgøres efter en forøgelse af egenfinansieringen er egenkapitalen 870.140  –  gældsforpligtigelse 230.570 = 639.570,-
En evt stigning af projektet på 10-15 % 3.396.123,- = 3.905.554,-
Dvs yderligere udgifter på i alt 509.418,- og med en egenkapital på 639.570,- = saldo 130.151,-
Hvis dette scenarie skulle opstå er klubbens økonomiske grundlag vel ved at være tvivlsom i tilfælde
af akutte opståede situationer som eksempel driftsmaterialer på Pladsen , Broanlæg Ribe Havn og klubhuset.
Jeg kan heller ikke se nogen steder hvor meget depositum der i alt er indbetalt fra medlemmerne.
Men det må være et ret stort beløb som fremgår af likviditeten og kan man forsvarligt bruge disse penge
til andre projekter ?
Hvordan er reglerne for udbetaling af depositum ?
Håber det vil være muligt for jer at svare på disse spørgsmål ved en generalforsamling .
På forhånd tak.


Best regards / Med venlig hilsen

Jesper mikkelsen
Ambolten.
Industrivej 69,  6760 Ribe - Denmark
Phone :    +4540593952
Email   :    
info@ambolten.dk     Web    :     www.ambolten.dk
 

Tilbage

Ribe Sejlklub • •
Klubhus adresse: Erik Menvedsvej 20, 6760 Ribe