Ribe Sejlklub
Officiel nationalpark partner

Nyhedsbrev til Ribe Sejlklubs medlemmer.

10-05-2021


Bestyrelsen har besluttet at sende et nyhedsbrev ud til medlemmerne af Ribe Sejlklub om hvad der sker i sejlklubben i disse Coronatider.

 

Indledningsvis skal alle have ros for den måde, de har håndteret ”Coronasituationen” på i Ribe Sejlklubs regi. Både er blevet klargjorte og søsat, udenoms arealerne på bådpladsen i Ribe og ved Kammerslusen er blevet trimmet, og så har der været en del aktivitet på vores renoveringsprojekt af bådebroer ude ved Steel Partners på Nørremarken. Selvom det er gået ok med at overholde ”Coronareglerne”, der er gældende, - både de landsdækkende og dem vi har vedtaget i Ribe Sejlklub, - skal disse stadig overholdes, og det Røde Palæ vil være lukket indtil videre.


Desværre har vi været nødt til at aflyse flere arrangementer, bl.a. vores generalforsamling, standerhejsningen og arrangementer, som aktivitetsudvalget har været i gang med at stable på benene.


Generalforsamlingen for 2020 vil blive afholdt, lige så snart vi må. Bestyrelsen forventer, at vi nok skal helt hen i august måned eller senere før vi må samles, men så snart vi kan, vil der blive indkaldt til generalforsamlingen.


Vores projekt ved Kammerslusen er desværre også blevet ramt af Coronakrisen. Det var meningen, at der i efteråret 2020 skulle have været etableret 84 m flydebro nedenfor Restaurant Kammerslusen, og i foråret 2021 skulle ca. 360 m flydebro, - dem som vi er ved at renovere - etableres i forlængelse af de første 84 m. Senere i 2021/2022 skulle de sidste 100 m flydebro etableres. Budgettet for de 540 m flydebro er ca. 2,8 mil. Kr.


Etableringen af det nye fælleshus er udskudt. Det vil blive påbegyndt, når de ca. 540 m flydebro er etableret.

 

Etablering af de 540 m bro, bliver desværre ikke til noget. De fonde, vi har søgt i efteråret/foråret 2019/2020 til flydebroen har givet afslag eller ikke givet tilbagemelding, dog bortset fra èn enkelt. Om det kan tilskrives Coronakrisen, ved vi selvfølgelig ikke, men noget kunne tyde på det.


Pt. har vi fået tildelt midler for i alt 1.025.000 kr., havde søgt om yderligere 1.230.000 kr. og har en mulig egenfinansiering på ca. 900.000 kr.


900.000 kr. fra egenfinansieringen er pt. desværre 50-60.000 kr. mindre pga. Coronakrisen, da vi har omkring 500.000 kr. stående i værdipapirer og kurserne er faldet i forbindelse med krisen.


Når man søger fonde, er det til hele projekter inden for en given tidsramme, man søger til, i dette tilfælde 540 m bådebro. Da vi økonomisk ikke kan magte at lave hele projektet med de afslag vi har fået, må vi forvente at de tildelte midler bliver trukket tilbage.


Med baggrund heri, arbejder vi i bestyrelsen med at de 360 m flydebro vi er ved at renovere, bliver renoveret færdig i 2020 hvilket vi selv kan finansiere. Samtidig vil vi arbejde på at skaffe penge til at etablere de 360 m ved Kammerslusen.


Renoveringen af de 360 m bådebro inkl. køb af flydebroerne ved Esbjerg Sejlsport beløber sig til ca. 800.000 kr., og etableringen af samme med forankring til bredden, el/vand og landgangsbro vil koste ca. 750.000 kr.

 
De fonde vi har fået midler fra, vil vi kontakte med henblik på, om vi evt. kan få lov til at beholde tildelingen eller en del heraf, selvom projektet bliver reduceret.


Vedr. arbejdet med renovering af de 360 m bro vi købte af Esbjerg Sejlsport, er dette i fuld gang.


Vi startede med at fjerne al træbeklædning fra broerne samt rengøring af disse. Her blev medlemmer i sejlklubben bedt om at hjælpe, og der var mange, der mødte op. Så har der været en periode med opmåling af broerne samt planlægning af det videre arbejde med renoveringen. I denne periode er der også blevet arbejdet med nogle endestykker til broerne. Der har været og er slibearbejde, boring af huller samt svejsearbejde hvor en god håndfuld af vores medlemmer har gjort en kæmpe indsats. Vi er nu ved at være så langt, at der snart skal bruges medlemmer til at banke lidt rust på stålvanger, som efterfølgende skal males. Herudover skal nogle af betonflydeelementerne repareres/pudses op.


Når vi kommer så vidt, vil I modtage en SMS med anmodning om hjælp. Når betonelementerne og stålkonstruktionerne for hver enkelt bro er klar, skal vi lægge ny ”dørk” på broerne, her skal der også bruges en masse arbejdskraft, så her vil vi også sende SMS’er ud. Det er planen, som beskrevet ovenfor, at vi gerne vil have broerne klar i 2020 under forudsætning af, at vi økonomisk er i stand hertil.


I dette nyhedsbrev vil også lige minde om de retningslinjer der er for brug af bådpladsen og læssebroen ved Kammerslusen, de kommer her:


Retningslinjer for brug af bådpladsen og læssebroen ved Kammerslusen.

Vigtige regler vi skal huske:

 

Slæbestedet skal holdes fri for både.
Efter aftale med pladsmanden kan man få lov til at have sin båd liggende på vognen i indtil 48 timer.

 

Broen ved de orangemarkerede pæle skal holdes fri for både.
Ophold kan ske i forbindelse med påfyldning af vand og brændstof, dog max 3 timer.

 

Broen udenfor de orange mærker er til reparation.
Ophold kan ske i forbindelse med reparationer i højst 24 timer. Ophold i mere end 24 timer skal aftales med havneudvalget.

 

Per Petersen          51509539
Steffen Steffensen 61613485

 

Læssebroen ved Kammerslusen.

Ophold på ydersiden (nord) kan ske i forbindelse med påfyldning af vand og brændstof, dog max 3 timer.

Ophold på indersiden (syd) må max have en varighed af 24 timer. Ophold i mere end 24 timer skal aftales med havneudvalget.

 

Per Petersen 51509539
Jens Bruun    21209825

 

Ved overskridelse af ovenstående bestemmelser, opkræves der gebyr efter taksterne for gæstesejlere uden frihavnsmærke. For tiden er det 100 kr. pr. døgn.

 

Den 1. april 2020
Ribe Sejlklub

 

Det var alt i denne omgang fra bestyrelsen, husk reglerne omkring ”CORONA” og pas på jer selv.
På bestyrelsens vegne
  Bent Christensen.

Tilbage

Ribe Sejlklub • •
Klubhus adresse: Erik Menvedsvej 20, 6760 Ribe