Ribe Sejlklub
Officiel nationalpark partner

Vigtig nyhed.

15-07-2019

Kære medlemmer.


Som I nok ved, er bestyrelsen i gang med at søge midler hos fonde til finansiering af vores nye bådebro og fælleshuset ved Kammerslusen, og det går godt.


Vi skal til at søge Velux Fonden, der har et tema ”Aktive ældre”.

 

Fonden skriver: ”Når arbejdslivet stopper, er der stadig idéer og virkelyst tilbage hos mange seniorer. VELUX FONDEN opmuntrer og anerkender aktive ældre, der gør en indsats for sig selv og andre. Det er et af fundatsens vigtigste formål, og det lå stifteren, Villum Kann Rasmussen, meget på sinde”.

Velux Fonden vil derfor gerne støtte ”Ældre der yder aktive og vigtige bidrag til lokalsamfundet”.


 

Ribe Sejlklub vil med baggrund heri søge om 150.000 kr. til vores projekt ved Kammerslusen.

I forbindelse med ansøgningen, skal vi bl.a. opgive medlemmernes navn og alder i år, på de medlemmer, der er 60 år og derover. For at vi ikke overtræder ”Persondataloven” skal hvert enkelt medlem selv opgive egne data omkring navn og alder i år (eksempelvis 60 år).


Du vil derfor modtage en SMS og/eller mail med en anmodning om, at de der er 60 år eller derover, svarer på Sms’en eller mailen med opgivelse af deres navn og deres alder i antal år.


Håber at alle vil være med til at støtte op om ansøgningen, da antallet af ”ældre” medlemmer bliver afgørende for, hvor stor en donation vi får, hvis de vil støtte vores projekt.


Husk at svare på Sms’en 93888236 eller mailen jan@kopke.info.


God sommer til alle.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Tilbage

Ribe Sejlklub • •
Klubhus adresse: Erik Menvedsvej 20, 6760 Ribe